Lenka Hanková

sales manager and external lecturer

about us

Sales of electronics,

mobile phones,

laptops,

office supplies,

gifts,

clothes,

garden,

furniture..

Pro Českou republiku a Slovensko

MANAGEMENT V KOSTCE I kurzy (možno i online)


Personální management - motivační systém organizace I Odměňování a mzdy - odměňování zaměstnanců - organizace I Pracovní právo - zákoník práce - lilstina základních práv a svobod I Obchodní právo - právní předpisy - uzavírání smluv I Marketing I Komunikační dovednosti I Základy ekonomie I DPH, DPPO I Managerské procesy a principy řízení organizace


14 dní po 4 hod.

Cena 24 000 Kč (18 000 Kč - online)

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.


For UK, USA and Canada

MANAGEMENT I online course


Personnel management - motivational system of the organization I Compensation and wages - remuneration of employees - organization I Marketing I Communication skills I Managerial processes and principles of organization management


14 days after 4 hours

Price $ 700 Until December 2022 - occupied.


CZ I PRAHA DNES

CZ I JSME ÚSPĚŠNÍ

https://www.jsmeuspesni.cz/l/lenka-hankova-stat-se-manazerkou-byl-nejtezsi-karierni-prechod-ktery-jsem-udelala/

contact us

Lenka HANKOVÁ

info@hankova.eu

www.hankova.eu